BÀI ÔN TẬP LỚP 5 TUẦN 4 THÁNG 3

Tháng Ba 23, 2020 8:00 chiều

BÀI  TẬP ÔN TẬP LỚP 5 TUẦN 4 THÁNG 3

Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020

Môn: TOÁN

Bài 1. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống

3m212dm=  3,12…                  23……     = 0,23m2                             5728m2     = 0,5728…

Bài 2. Đặt tính rồi tính

2000 – 18,8                                45  1,025                              8,216 : 5,2

Bài 3. Tìm x :

x  0,34 = 1,19  1,02                                     x – 2,751 = 6,3  2,4

Bài 4: a) Tìm tỉ số phần trăm của 33,5 và 67                             b) Tìm 124% của 91

  1. c) Tìm một số biết 45% của số đó là 126 tấn

Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 1. Đọc và viết bài Nghĩa thầy trò  (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

Bài 2. Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong các câu trên.

  1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
  2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
  3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.

****************************

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020

Môn: TOÁN

Bài 1. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống

4m25dm2          =  4,5 ….                      40dm2     = 0,40    ….               2070….       =  0,2070 ha

Bài 2. Đặt tính rồi tính

8312,52 – 405,8                         35,69  13                              483 : 35

Bài 3. Tìm x :

x + 18,7 = 50,5 : 2,5                             53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99

Bài 4:  Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Số tiền người đó gửi là bao nhiêu?

 

Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 1. Đọc và viết bài Tác giả bài Quốc tế ca 

Bài 2. Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép.

a)Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng ………..

b)Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì …..

*****************************

Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020

Môn: TOÁN

Bài 1. Tính:

5+                                                                        6

Bài 2. Tính giá trị biểu thức

(128,4 – 73,2) x 2,4 + 18,32                                      8,64 x ( 1,46 – 3,34) – 6,32

Bài 3. Tìm số tự nhiên x biết:

1.9 < X < 2.2                                                        99.97< X < 100.14

Bài 4:  a. Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính d = 1,25cm.

  1. Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r = 0.65cm.

Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 1. Đọc và viết bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân   (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

Bài 2.  Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?

  1. Mây tan và mưa lại tạnh .
  2. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ.

***************************************

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

Môn: TOÁN

Bài 1. > , <,  =

3 … 3,25

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện

4,9 + 7,5 + 1,5 + 6,1                                                         56,69 – 23,41 – 18,59

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống

56dm2 21cm2 = …. dm2                                                        13,5m2 = … m2

Bài 4:  a. Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7dm.

  1. Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84 cm.

Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 1. Đọc và viết bài Đất nước   (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

Bài 2. Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

  1. a) Hoa cúc ………..đẹp …………nó còn là một vị thuốc đông y .
  2. b) ……… nhà An nghèo quá ….. nó phải bỏ học.

c). ……….. nhà An nghèo …….. nó vẫn cố gắng học giỏi.

********************************

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

Môn: TOÁN

Bài 1. Tính nhẩm

25,08 x 100                82,16 : 0.01                                             12,6 : 0.5

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện

9,65 x 0,4 x 2,5                                                                  0,4 x 0,5 x 64,2

Bài 3. Tính

(138,4 – 83,2) : 24 + 19,22                                   6,54 + (75,4 – 29,48) : 4

Bài 4:  Một hình tròn có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình tròn đó.

Môn: TIẾNG VIỆT

Bài 1. Đọc và viết bài Cây chuối mẹ ( trang 100)   (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

Bài 2: Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:

– vui: ……………………………………………………………….

– anh hùng: ………………………………………………………

– chăm chỉ:………………………………………………………

– mênh mông: ………………………………………………………

Bài 3. Hãy viết lại những hiểu biết của em về dịch viêm phổi cấp do covid- 19 gây ra. Em đã làm gì để phòng chống dịch bệnh?