BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH LỚP 5 tuần 3 tháng 3- Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covit

Tháng Ba 23, 2020 7:59 chiều

BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 5  – TUẦN 3 THÁNG 3

Thứ hai ngày16 tháng 3 năm 2020

Toán

Bài 1 : Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

 1. 5, 789 ;  5,879;  5,9 ;  5,657 ; 5,98                  b)86,077  ; 86,707   ;   87,67   ;   86,77; 87, 08

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

 1. 82,52 + 10,83          b. 80,7 – 36,57           c. 3,76 x 2,8            d. 6,902 : 3,4

Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

 1. 8,009 …… 8,01 b. giờ …… 36 phút. C. 0,845 …… 0,85            d. 11,489 …… 11,49

Bài 4 : Chiếc khăn quàng hình tam giác có đáy là 5,6 dm và chiều cao là 20 cm. Tính diện tích chiếc khăn quàng đó.

Bài 5: Một hình tam giác có cạnh đáy là 0,6 dm và bằng 3/2 chiều cao. Tính diện tích hình tam giác đó.

Bài 6:Tính cạnh đáy của hình tam giác có diện tích làn 40 cm2 và chiều cao là 0,5 dm.

Tiếng Việt

 Bài 1: Đọc và viết bài  Hộp thư mật (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

     Bài 2: Tách các vế trong các câu ghép sau bằng một gạch chéo(/), khoanh tròn vào quan hệ từ( nếu có), gạch 1 gạch dưới chủ chủ ngữ , hai gạch dưới vị ngữ  ở các vế câu.

 1. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân/, mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.
 2. Ai làm, người ấy chịu.
 3. Ông tôi đã già, nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.
 4. Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái, và chim chóc hót vang trên những chùm cây to.

*******************************************

  Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020

                                                         Toán

Bài 1: Tính :    a) 4 –        b)  : 3     c) 578,97   x   307        d)  266,22 : 34

Bài 2: Tìm y :0,8 x y = 1,2 x 10            b) 0,336  x   y  : 0,35  = 0,6

Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện :

a)4,86 x 0,25 x 40                                          b)72,9 x 99 + 72 + 0,9

 1. c) 0,125 x 6,94 x 80           d) 73,45 x 16,123 – 73,45 x 6,123

Bài 4:Tính diện tích hình thang biết đáy lớn là 5,6 dm, đáy bé là 3,2 dm và chiều cao là 5 dm

Bài 5: Tìm chiều cao hình thang biết diện tích hình thang là 1200 cm2,đáy lớn 40 cm  và đáy

bé bằng một nửa đáy lớn.

Bài 6: Một thửa ruộng hình thang có diện  tích  3690 m2 và chiều cao là 45m. Biết đáy bé bằng đáy lớn. Tính độ dài đáy bé và đáy lớn.

Tiếng Việt

Bài 1: Đọc và viết bài  Núi non hùng vĩ  (Trang 64)

Bài 2: Luyện từ và câu:Những câu sau đây, câu nào là câu ghép? Xác định TN, CN, VN

trong mỗi câu:     a) Ba em đi công tác về.    ®  Câu ………………

 1. b) Lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào. ® Câu ……………
 2. c) Mặt trời mọc, sương tan dần. ® Câu ……………..
 3. d) Năm nay, em học lớp 5. ® Câu …………..

Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020

Toán

Bài 1: Tính

 1. a) 1 – ( )               b)                           c)                     d)

Bài 2:Tính giá trị của biểu thức:

a)15,3 : ( 1 + 0,25 x 16 )                                 c)40,28 – 22,5 : 12,5 + 1,7

 1. b) 1,6 x 1,1 + 1,8 : 4 d) 18,05  – 10,5 : 3 + 5,704

Bài 3:Tính nhẩm

a)112,4 x 10 = ……………..

b)112,4 x 0,1 = …………….

c)68,3 x 100 = ……………

d)68,3 x 0,01=…………….

d)4,351 x 1000=………….

e)4,351 x 0,001=…………

Bài 4:Một hình tròn có đường kính là 7cm. Tính chu vi và diện tích hình tròn.

Bài 5: a)Tính đường kính hình tròn có chu vi là  2,826m.

b)Tính bán kính hình tròn có chu vi là  26,376m.

Bài 6.  Một hình vuông có chu vi 10dm và có diện tích bằng diện tích của một hình tam giác có chiều cao 5dm. Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác đó.

Bài 7: Một mảnh vườn hình thang có tổng độ dài hai đáy 140m, chiều cao bằng  tổng độ dài hai đáy.      a) Tính diện tích của mảnh vườn đó.

 1. Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài, phần còn lại trồng nhãn. Tính diện tích trồng nhãn , trồng xoài.

Tiếng Việt

Bài 1: Đọc và viết bài  Phong cảnh đền Hùng  (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)

          Bài 2: Luyện từ và câu: Xác định các bộ phận trong mỗi câu dưới đây( trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) :

 1. a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.
 2. b) Sau những trận mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sường đồi.
 3. c) Những con voi về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả.
 4. d) Mấy con dế bị sặc nước, loạng choạng bò ra khỏi tổ.

*********************************************

Thứ năm  ngày 19 tháng 3 năm 2020

                                                            Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

 1. a) 315,8 + 96,27 b) 615,4 – 109,28 c) 28,58 × 6,2              d) 13 : 125

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

 1. a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1 b) 82,5 : 25 : 4
 2. c) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28 đ) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 1. a) Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là …………………….
 2. b) 40,5% của 200 là …………………….
 3. c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 4. Bác Hai mua một con cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác Ba cũng mua một con cá loại đó có cân nặng 1,2kg. Hỏi bác Ba phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài 5. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bằng  số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn một nửa số sách của lớp 5B là 8 quyển. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách ?

Bài 6. Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông có cạnh 5dm. Tính diện tích nền nhà đó theo đơn vị mét vuông.

Tiếng Việt

1.Đọc viết bài: Ai là thủy tổ loài người? (Trang 77)

 1. 2. Luyện từ và câu:Viết thêm một vế câu để hoàn chỉnh các câu ghép sau :
 2. a) Tiếng trống trường vang lên, ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. b) Mùa hè đã đến, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. c) Em vừa về đến nhà thì ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. d) Ai cũng ngưỡng mộ Nam vì ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. e) Mặc dù bài tập rất nhiều nhưng…………………………………………………………

************************************

Thứ  sáu  ngày 20 tháng 3 năm 2020

                                                            Toán

Bài 1. Tìm x, biết :         a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6             b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 2. Tìm các số tự nhiên x, biết :

 1. x < 3,001 b) 10,99 < x < 14,99

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 1. a) kg = ………g b) km2 = ……… ha               c) 10,5m2 = … cm2                      d) 72,5 dag = ………… kg      e) 3ha 400m2 = …… ha           g)   giờ   = ……….. phút

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

 1. a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789 b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5: Một hình tam giác có chiều cao là 0,9 dm và bằng 2/5 cạnh đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Bài 6: Tìm tổng độ dài 2 đáy của hình thang biết diện tích hình thang là 1200 cm2và chiều cao là 30cm.

Tiếng Việt

 1. 1. Đọc và viết bài Cửa sông (HS tự chọn đoạn trong bài để viết)
 2. 2. Luyện từ và câu: Tìm hai từ thích hợp để điền vào ô trống :
Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
nhanh nhẹn    
giữ gìn    
anh dũng    
 1. Viết đoạn văn kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.